Spółka BB DEVELOPMENT Sp. z o.o. należąca do grupy BB Capital Group, we współpracy  z Gminą Górzyca (woj. Lubuskie), zakończyła realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Górzycy.

Dzięki innowacyjnemu podejściu Inwestora i Gminy Górzyca oraz pozostałym instytucjom uzgadniającym projekt udało się zrealizować instalację fotowoltaiczną na wysypisku śmieci będącym w trakcie rekultywacji.

 

Wraz z sąsiadującą lokalizacją osiągnięto moc przyłączeniową 6.2MW, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zapewniających efekt proekologiczny.
  
Nadrzędnym celem projektowym było wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a ponadto:

  • redukcja wydatków za energię
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Odbiorcami projektu jest nie tylko BB DEVELOPMENT
Sp. z o. o. są nimi również mieszkańcy Gminy Górzyca,
a pośrednio przez poprawę jakości powietrza także Mieszkańcy całego województwa lubuskiego.
Spółka BB DEVELOPMENT sp. z o. o., jako Beneficjent projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca” została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita projektu wyniosła 22.8 mln zł., okres realizacji: 2021-2022.

logo logo
Wszystkie aktualności