Inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej współfinansowana w ramach pożyczki udzielonej przez wojewódzki fundusz  ochrony środowiska i gospodarki wodnej  w zielonej górze.

Firma BB Development sp z o.o. uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie w formie pożyczki na realizację projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca o łącznej mocy 6,19 MW.

 

 

Wysokość przyznanej pożyczki: 9.494.514,93 zł Całkowity koszt realizacji Projektu wynosił: 22.656.600,00 zł.

Efekt ekologiczny osiągnięty w ramach realizowanego projektu
to przede wszystkim redukcja emisji gazów.

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 5911,85 MWhe/rok,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok]
- 4812,24 Mg/rok.

Osiągnięto widoczne efekty ekologiczne w postaci:

  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
  • zmniejszenia wpływu sektora energetycznego na efekt cieplarniany
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.
Aktuell